Sojusz spójności

Komisja Europejska dokona w tym roku oceny śródokresowej wszystkich programów. Na półmetku realizacji RPOWZ 2014-2020 udało nam się osiągnąć wszystkie wymagane wskaźniki, a niektóre z nich znacznie przekroczyliśmy. To sukces zarówno beneficjentów, jak i instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu Regionalnego.

Sukces na półmetku

Na koniec 2018 r. województwo zachodniopomorskie rozliczyło z Komisją Europejską blisko 24% środków RPO, co jest wynikiem wyraźne lepszym niż wymagane minimum – mówi Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w UMWZ.

Spojrzenie na rozwój regionów

W projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 można odnaleźć elementy narzędzi terytorialnych wypracowanych w województwie zachodniopomorskim, co świadczy o trafności działań podejmowanych przez region. Obawy wywołują jednak niektóre zapisy dokumentu grożące centralizacją polityki regionalnej.

Czas na zabytki

Pomorze Zachodnie jako kierunek turystycznej czy rekreacyjnej przygody? Odpowiedź zwykle sprowadza się do jednego skojarzenia: Morze Bałtyckie. Zapytani o dziedzictwo kulturowe tego regionu, wskażemy zazwyczaj kilka zabytków w większych miastach tej części Polski. Tymczasem historyczne perełki znajdziemy także w wielu mniejszych miejscowościach. Odzyskują świetność dzięki unijnym inwestycjom. Warto je poznać.

Mury już nie runą

Niewielki Trzebiatów to miasto czterech wyznań. Każda z wspólnot religijnych dysponuje dziś jednym z czterech gotyckich zabytków sakralnych. Wśród projektów dofinansowanych ostatnio z RPOWZ znalazł się „Remont kaplicy pw. św. Gertrudy w Trzebiatowie”.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Na straży portu

Kołobrzeska Reduta Morast, zwana również Bagienną, to część dawnej Twierdzy Kołobrzeg, utworzonej w połowie XVII w. Redutę zbudowano na położonej na Parsęcie Wyspie Solnej ponad 100 lat później – jako kluczowy element fortyfikacji broniących dostępu do portu. W latach 1832-1836 została przebudowana i do tej formy odwołuje się obecny wygląd zabytku, odtworzony na podstawie XIX-wiecznych dokumentów i rycin odnalezionych w archiwum w Berlinie.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Sól ziemi drawskiej

Muzea pełnią ważną funkcję w społecznościach lokalnych. Wokół nich ogniskuje się ich życie i buduje się regionalna tożsamość. Drawsko Pomorskie miało swoje muzeum już w latach 30. XX w. Po II wojnie światowej zostało ono jednak zamknięte, bowiem większość eksponatów uległo zniszczeniu lub zostało rozgrabionych. Nieliczne zbiory trafiły do placówek w Koszalinie i Szczecinku.

Odetchnąć czystszym powietrzem

W połowie roku ruszy Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Prawie 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie przeznaczone na wymianę przestarzałych kotłów i termomodernizację budynków jednorodzinnych. To pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10.

szkolenia spawalnicze EFS

Czas zawodowców

Rozwój gospodarczy regionu to pochodna m.in. profesjonalizmu pracowników, który bazuje na ich wykształceniu, doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach. W wielu branżach stagnacja zawodowa oznacza po prostu regres. Od kilku lat w Polsce podejmowane są działania służące podnoszeniu jakości kursów i szkolnictwa zawodowego. Lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększa bowiem szanse na zatrudnienie lub jego zmianę.

Zaprojektuj sukces (nie porażkę)

Realizacja projektu inwestycyjnego z dotacją wymaga wiedzy z różnych dziedzin. Trzeba mieć pojęcie o dokumentacji technicznej, umieć koordynować złożone przedsięwzięcia, znać się na obliczaniu budżetu i wskaźników. Nawet wówczas, gdy zlecasz część prac firmom zewnętrznym.